Roestziekte op sierplanten, rozen,...

Roest op sierplanten, heesters,...

Voor rozen bestaat Belrose Combi dat zowel ziektes als insecten bestijdt op rozen